Toute
bw
Temps moyen de combat, Court
1 Thomas Almeida 6:27
2 Pedro Munhoz 7:05
3 Alejandro Perez 8:47
4 Michael McDonald 8:54
5 Mitch Gagnon 8:59
6 Brad Pickett 9:19
7 Iuri Alcantara 9:34
8 Johnny Eduardo 9:56
9 Eddie Wineland 10:47
10 Rani Yahya 11:10